Showing all 1 result

8,290,000
HP Elitebook 820 G3
8,290,000
✦CPU: I5-6300U
✦RAM: 8GB
✦Đĩa cứng: 256g SSD
✦Màn hình rộng: 12.5 (Full HD thêm 300K)
HP Elitebook 820 G3
8,290,000
✦CPU: I5-6300U
✦RAM: 8GB
✦Đĩa cứng: 256g SSD
✦Màn hình rộng: 12.5 (Full HD thêm 300K)